Last ned PDF (2.4 MB)

​​Veilederne og folderne:

  • IS-2072 Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  • Folder: Miljø og helse i barnehagen – En veiledning for å oppnå et godt
    fysisk og psykososialt miljø for barna
  • IS-2073 Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  • Folder: Miljø og helse i skolen – En veiledning for å oppnå et godt
    fysisk og psykososialt miljø for elevene

skal bidra til økt forståelse for og etterlevelse av krav i folkehelseloven og barnehageloven/opplæringsloven som kan gi alle barn/skoleelever et godt barnehagemiljø/skolemiljø.

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

Et ledd i god praksis kan være at virksomheten kontinuerlig forbedrer sine tjenester. I tillegg inneholder veilederen henvisninger og lenker til ytterligere informasjon, uten å ta sikte på å være uttømmende.

Viktige henvisninger til sentralt lovverk og offentlige instanser er samlet
bakerst i dokumentet

Revidering

Barnehagetilbud, skolen og dens undervisningstilbud og deres driftsformer forventes å være i kontinuerlig utvikling. Veilederen  tar derfor sikte på jevnlig oppdatering og tilpasning til virksomhetenes, brukernes og myndighetenes behov. Revidering og utvikling av veilederen vil skje i nært samarbeid med fagmiljøet.

Disse veilederne erstatter IK-2619 fra 1998.

Ødelagte lenker i veilederne

Noen lenker i veilederne fungerer ikke, bl.a.: