​Alle henvendelser til Helsedirektoratet angående transfusjonsmedisin og generelle spørsmål fra blodbankene kan sendes til: blodboksen@helsedir.no

 

 

 

Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgiverehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/hvem-kan-og-hvem-kan-ikke-vere-blodgivereHvem kan, og hvem kan ikke være blodgivereBlodtransfusjon er en viktig del av medisinsk behandling. Fordi blod ikke kan lages, må det gis av frivillige. Kriteriene for hvem som kan / ikke kan være blodgivere er basert på medisinskfaglige vurderinger1329Artikkel
Godkjente blodbanker i Norgehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/godkjente-blodbanker-i-norgeGodkjente blodbanker i NorgeBlodbankvirksomhet kan kun finne sted ved blodbanker som er godkjent av Helsedirektoratet. 1324Artikkel
Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)https://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilansMeld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)Slik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?6773Artikkel
Oppdatert varsel til blodbankene: Chikungunya i Italiahttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/oppdatert-varsel-til-blodbankene-chikungunya-i-italiaOppdatert varsel til blodbankene: Chikungunya i ItaliaHelsedirektoratet utvider ECDCs anbefaling fra 9. oktober 2017, og innfører ytterligere to måneders karantene for blodgivere som har oppholdt seg i Lazio-regionen i Italia som inkluderer Roma og Calabria-regionen. 7862Artikkel
Blodforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/blodforskriftenBlodforskriftenBlodforskriften regulerer alle aktiviteter knyttet til blodbankvirksomhet.1331Artikkel

Sist faglig oppdatert: 4. desember 2017