Rapport ​Samhandlingsstatistikk (PDF)

Samhandlingsstatistikk 2015-2016

​Det vil ikke bli produsert separat samhandlingsstatistikk for perioden 2015-2016. Data fra denne statistikken vil i stedet bli integrert i rapporten Samdata kommune, som publiseres i andre kvartal 2017.

Samhandlingsstatistikk 2014-2015

Evalueringer av Samhandlingsreformen viser et sammensatt bilde. Stadig færre pasienter blir liggende på sykehus etter at de er ferdig behandlet. Dette har gitt økt press på omsorgstjenestene hvor kapasiteten ikke har økt tilsvarende. I rapporten Samhandlingsstatistikk 2014-15 presenteres og analyseres sentrale utviklingstrekk ved reformen.

Finn tall og figurer

Kostnader til helse- og omsorgstjenester

Pasienter og mottakere av helse- og omsorgstjenester

Psykisk helse - helseforetak og fastleger

Rehabilitering i spesialist- og primærhelsetjenesten

 

Datagrunnlag

 

Kostnad per innbygger 2011-14 (XLS/ZIP)

Pasienter og mottakere av helse- og omsorgstjenester 2011-14 (XLS/ZIP)

Pasienter og mottakere av rehabilitering 2011-14 (XLS/ZIP)

Pasienter og mottakere innen PH og rus

Reinnleggelser av utskriviningsklare pasienter (XLS/ZIP)

Utskrivningsklare pasienter (XLS/ZIP)

Kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 2012-2015 (XLS/ZIP)

Sist faglig oppdatert: 7. april 2017