​​​​

 

 

Innføringsplan for Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nodnett/innforingsplan-for-nodnettInnføringsplan for Nødnett162 av 173 små og store kontrollrom i kommune- og spesialisthelsetjenesten har hittil tatt i bruk nytt betjeningsutstyr for Nødnett. Inkludert 15 av landets 16 AMK- sentraler. Innføringen av Nødnett i helsetjenesten ferdigstilles høsten 2017.4887Artikkel
Om Nødnett i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nodnett/om-nodnett-i-helsetjenestenOm Nødnett i helsetjenestenHvor er Nødnett tatt i bruk. Hvorfor Nødnett. Nødnettet erstatter helsetjenestens analoge Helseradionett. Beredskap i HE-nett. Avvikling av Helseradionett. 1665Artikkel
Opplæringhttps://helsedirektoratet.no/nodnett/oppleringOpplæringOpplæringsmodell for helsepersonell i nødnett. Prosedyrer og sambandsreglement. Videoer om bruk av nødnett. E-læringsportal. Hurtigguider i lommeformat for nødnettradioer. Nødnettopplæring for leger og kompensasjon.1668Artikkel
Informasjon til deg som bruker Nødnetthttps://helsedirektoratet.no/nodnett/informasjon-til-deg-som-bruker-nodnettInformasjon til deg som bruker NødnettHelsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har ansvar for drift, vedlikehold og brukerstøtte til helsetjenestens brukere. 1670Artikkel
Innføringsløpet fra start til målhttps://helsedirektoratet.no/nodnett/innforingslopet-fra-start-til-malInnføringsløpet fra start til målInnføringen av nødnett i helsetjenesten er et omfattende prosjekt som krever mye innsats fra kommunene og helseforetakene. Her er et raskt sammenstilling over innføringsløpet og avtaler.1102Artikkel
Nødnett på fastlegekontorerhttps://helsedirektoratet.no/nodnett/nodnett-pa-fastlegekontorerNødnett på fastlegekontorerKommunen kan organisere sin øyeblikkelig hjelp-tjeneste på flere måter, men må sørge for at minst en lege er tilgjengelig på legevakt hele døgnet, også i fastlegenes åpningstid. 7616Artikkel
Teknologihttps://helsedirektoratet.no/nodnett/teknologiTeknologiNødnett er et lukket beredskapsnett for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. 1666Artikkel

Sist faglig oppdatert: 22. august 2017