Publikasjoner

 

 

Aktivitetsdata for avtalespesialisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-avtalespesialisterAktivitetsdata for avtalespesialister18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1522/Årsrapport aktivitetsdata for avtalespesialister 2018.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-barn-og-ungeAktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1521/Årsrapport BUP 2018.pdf
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbAktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1518/Årsrapport PHV-TSB 2018.pdf
Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjenestehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetsdata-for-somatisk-spesialisthelsetjenesteAktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1519/Årsrapport somatikk 2018.pdf
Ventetider og pasientrettigheterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ventetider-og-pasientrettigheterVentetider og pasientrettigheter18.03.2019 23:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1520/Ventelisterapport 2018.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg12.03.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1517/IS-2782_Årsrapport FBV 2018.pdf
Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommuneneOpplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene28.02.2019 23:00:00RundskrivPsykisk utviklingshemminghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1516/Rundskriv IS-3 2019.pdf
Bruk av tvang i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevernBruk av tvang i psykisk helsevern19.02.2019 23:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1514/Kontroll av tvangsbruk 2017 IS-2803.pdf
Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-2018https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-og-variasjon-i-opphold-liggetid-og-andel-reinnleggelser-for-utskrivningsklare-pasienter-2011-2018Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-201813.02.2019 23:00:00RapporterSamdatahttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1512/IS_2813_Liggetid%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202011-18.pdf
Overvåking av blod i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norgeOvervåking av blod i Norge12.02.2019 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1511/Blodgiverkomplikasjonser 2016-17. per 19.12.18.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter10.02.2019 23:00:00RapporterFengselshelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1510/IS_2738_Årsrapport 2017.pdf
Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ti-tiltak-for-a-redusere-sykdomsbyrden-og-bedre-folkehelsenTi tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1506/NCD- ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen.pdf
Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenestelovenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-spesialisttannhelsetjenester-til-personer-med-rettigheter-etter-tannhelsetjenestelovenKartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven30.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1508/IS-2808_Kartlegging av spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.pdf
Vurdering av antall LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/vurdering-av-antall-lis1-stillingerVurdering av antall LIS1-stillinger29.01.2019 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1501/Rapport - Vurdering av antall LIS1-stillinger.pdf
Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Planhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nordic-mass-burn-casualty-incident-response-planNordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan27.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1499/Nordic Mass Burn Casualty Incident Response Plan-V.1.0 Version releasable to internet.pdf
Brukerbrosjyre individuell plan og koordinatorhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukerbrosjyre-individuell-plan-og-koordinatorBrukerbrosjyre individuell plan og koordinator27.01.2019 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellIndividuell plan, rehabilitering og habiliteringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805 Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf
The Nordic Emergency Medical Serviceshttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/the-nordic-emergency-medical-servicesThe Nordic Emergency Medical Services23.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1497/Nordic EMS benchmarking report 2014-2018.pdf
Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/organisering-og-gjennomforing-av-praktisk-tjeneste-turnustjeneste-for-fysioterapeuterOrganisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter20.01.2019 23:00:00Rundskrivhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1496/Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.pdf
E-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktE-konsultasjon hos fastlege og legevakt16.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1495/Rapport e-konsultasjon - Helsedir- E-helse.pdf
Helhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helhet-og-sammenheng-utvikling-og-variasjon-i-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester-blant-pasienter-med-behov-for-helhetlige-tjenesterHelhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester14.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1493/Helhet og sammenheng.pdf