Publikasjoner

 

 

Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg05.11.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1474/Følge med notat Fritt behandlingsvalg per 2. tertial 2018.pdf
Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/vitamin-d-i-norge-behov-for-tiltak-for-a-sikre-god-vitamin-d-statusVitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?01.11.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1473/Vitamin_D_ rapport_2018.pdf
Transfusjonsstatistikkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/transfusjonsstatistikkTransfusjonsstatistikk15.10.2018 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1472/IS-2771_statistikk.pdf
Pasientskader i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasientskader-i-norgePasientskader i Norge07.10.2018 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1471/IS-2757_Pasientskader i Norge 2017 målt med Global Trigger Tool .pdf
Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-av-nasjonale-kvalitetsindikatorer-for-kommunal-dognrehabilitering-kartlegging-av-resultatindikator-for-funksjonsforbedringUtvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedring26.09.2018 22:00:00RapporterIPLOS-registerethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1469/Utvikling av NKI-er for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedring.pdf
Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystemhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/livskvalitet-anbefalinger-for-et-bedre-malesystemLivskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem26.08.2018 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1463/Livskvalitet.%20Anbefalinger%20for%20et%20bedre%20målesystem%20IS-2727.pdf
Årsrapport Norsk pasientregisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-norsk-pasientregisterÅrsrapport Norsk pasientregister15.08.2018 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1462/2017%20Årsrapport%20Norsk%20pasientregister.pdf
Folkehelse og bærekraftig samfunnsutviklinghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelse-og-berekraftig-samfunnsutviklingFolkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling14.08.2018 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1461/Folkehelse%20og%20bærekraftig%20samfunnsutvikling%20IS-2748.pdf
Familier med spilleproblemerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/familier-med-spilleproblemerFamilier med spilleproblemer08.07.2018 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1459/IS_2744_Rapport%20familier%20med%20spilleproblemer.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder05.07.2018 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1458/Statusrapport_11_søknadsrunde_våren_2018.pdf
Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helsehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helseAnbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse04.07.2018 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1457/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse%20IS-2749.pdf
Årsrapport for Omsorgsplan 2020https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-omsorgsplan-2020Årsrapport for Omsorgsplan 202019.06.2018 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1452/arsrapport-2017-for-omsorgsplan-2020.pdf
Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-implementering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-20182020Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–202004.06.2018 22:00:00Strategier og handlingsplanerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1447/Nasjonal%20plan%20for%20implementering%20av%20pakkeforløp%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%202018-2020.pdf
En kort introduksjon til HelseIArbeidhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/en-kort-introduksjon-til-helseiarbeidEn kort introduksjon til HelseIArbeid03.06.2018 22:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1448/Introduksjon%20til%20HelseIArbeid%20–%20utskriftsversjon.pdf
Årsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapporter-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenestenÅrsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten17.05.2018 22:00:00RapporterMeld uønsket hendelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1446/Arsrapport2017_Meldeordningen.pdf
Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksneBruk av tvang i psykisk helsevern for voksne13.05.2018 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1445/IS_2687_Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016.pdf
Årsrapport for Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-for-helsedirektoratetÅrsrapport for Helsedirektoratet29.04.2018 22:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1444/IS_2728_åsrapport%202017%20-%20Helsedirektoratet.pdf
Personskadedatahttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/personskadedataPersonskadedata26.04.2018 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1443/Årsrapport%20personskadedata%202017.pdf
Ungdomshelse i en digital verdenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/ungdomshelse-i-en-digital-verdenUngdomshelse i en digital verden12.04.2018 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1440/IS_2718_Ungdomshelse%20i%20en%20digital%20verden%20(DIGI-UNG%20del1).pdf
Program for regelmessige netthinneundersøkelser for diabetisk retinopatihttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/program-for-regelmessige-netthinneundersokelser-for-diabetisk-retinopatiProgram for regelmessige netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati12.04.2018 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1467/IS_2752_netthinneundersokelser_diabetisk_retinopati.pdf