Alle publikasjoner

Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Forsiden av publikasjonen: Veileder i salgs- og skjenkekontroll
  • Tema: Folkehelse, Alkohol
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Divisjon folkehelse
    År:2012Antall sider:60
  • IS-nummer: IS-2038
TRYGGERE UTELIV FOR ALLE
- med økt kvalitet på salgs- og skjenkekontroller​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede. Et viktig virkemiddel er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene.

Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. Helsedirektoratet ønsker å understøtte kommunenes arbeid med en ansvarlig alkoholhåndtering.​