Alle publikasjoner

The action plan on physical activity 2005 - 2009

Forside av publikasjonen: The action plan on physical activity 2005 - 2009
  • Tema: Fysisk aktivitet
  • Kategori: BrosjyrerUtgiver:Helsedepartementet
    Ansvarlig avdeling:avdeling nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2005Antall sider:45
  • IS-nummer: IS-0162E
​Working together for physical activity