Alle publikasjoner

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre

fysisk-aktivitet-blant-voksne-og-eldre-
  • Tema: Fysisk aktivitet
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:fysisk aktivitet
    År:2009Antall sider:108
  • IS-nummer: IS-1754
Målgruppe: Helse og treningsterapeuter, forskere, leger, fysioterapeuter, helsesøstere og lærere.
​For første gang har man brukt aktivitetsmåler til å kartlegge hvor aktive voksne nordmenn er. Bare 20 prosent av voksne nordmenn oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. 
​Aktivitetsnivået blant voksne og eldre er forholdsvis likt i de ulike aldersgruppene i Norge. Undersøkelsen viser ingen vesentlig forskjell mellom kvinner og menns aktivitetsnivå i Norge. Sammen med 9 andre høgskoler har Norges idrettshøgskole gjennomført kartleggingen for Helsedirektoratet.