Tobakk

  • Illustrasjon av e-sigaretter
    Elektroniske sigaretter (e-sigaretter)

    ​Nikotinholdige elektroniske sigaretter er forbudt å selge i Norge. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklameforbudet. Også andre regelverk er relevante for e-sigaretter.

  • Illustrasjonsfoto: barn foran tegninger
    Tobakksfrie skoler og barnehager

    ​Alle elever fikk fra 1. juli 2014 rett til et tobakksfritt miljø på skolen. Da ble det innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, er forbudt i skoletiden.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyheter

Alle nyheter om tobakk