Tobakk

  • Appen slutta.no
    Sluttehjelp på nett og mobil

    ​For dem som vil kutte røyken er slutta.no et gratis, nettbasert og interaktivt tilbud. Unge og andre som vil slutte med snus eller røyk kan også prøve den gratis appen Slutta.

  • Illustrasjonsfoto: barn foran tegninger
    Tobakksfrie skoler og barnehager

    ​Alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det fra 1. juli innføres tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, blir forbudt i skoletiden.

Nyheter

Alle nyheter om tobakk