Bevillingshaver

LYNGENGÅRDEN HOTELLDRIFT AS Tlf.: 75 17 48 00
Vollanv 13 Faks: 75 17 13 26
8663 MOSJØEN E-post: service@lyngengarden.norlandia.no

Bevillinger

Type Gjelder for Produkt-kategori Gitt av Gyldig fra/til
Skjenkebevilling
Lyngengården Hotell
Vollanvn 13
8663 MOSJØEN
2,6% - 4,7%
4,8% - 21,9%
22% - 60%
Vefsn Kommune (13.07.2012) 01.07.2012 - 30.06.2016