Helsedirektoratet

 • ​Kjernejournal - for tryggere helsehjelp 

  forside.jpg 

  Utprøvingen av kjernejournal er i gang i Trondheims- og Stavangerområdet. Innbyggerne har tilgang til sin kjernejournal via helsenorge.no. Helsepersonell i Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu er i gang med å bruke løsningen.  

            Ta godkjenningsprøven!   |   Hva er kjernejournal?  ​​

 • Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 2013  
   

  nokkel-hdir.jpg
  Vi har best levekår, men lever ikke like lenge som folk i land vi sammenligner oss med. 
   

   

   
   
 •  

  Styringsdata for kommuner

  – Gir kommunene relevant informasjon om økonomi og aktivitetsdata i arbeidet med samhandlingsreformen.

  ​ ​

 • ​Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

   system for innføring av nye metoder.jpg
  Systemet skal sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten har vært igjennom en likeverdig prosess når det gjelder vurdering av blant annet effekt, sikkerhet og kostnader.

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder