Helsedirektoratet

 • ​Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

   system for innføring av nye metoder.jpg
  Systemet skal sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten har vært igjennom en likeverdig prosess når det gjelder vurdering av blant annet effekt, sikkerhet og kostnader.

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder

 •  

  Styringsdata for kommuner

  – Gir kommunene relevant informasjon om økonomi og aktivitetsdata i arbeidet med samhandlingsreformen.

  ​ ​

 • E-resept over hele landet i 2013


  Elektroniske resepter er innført i hele Norge.  ​